Over Ons

De Stichting Breda Cultureel verzorgt de coördinatie, de marketing en financiering van de Cultuurnacht Breda. De stichting kent een bestuur van 5 personen. Voor de uitvoering van de activiteiten schakelt het bestuur een team van ervaren ZZP’ers in.

Bestuur Stichting Breda Cultureel:

 • GertJan Endedijk (voorzitter)
 • Marilyn Jongenelen (penningmeester)
 • Esther van Rosmalen
 • Monica Tecklenburg
 • Steven van Ringelestijn

Projectteam:

 • Marc Eysink Smeets (projectleiding)
 • Anna Zwezerijnen (coördinatie marketing en kinderprogramma)
 • Stephanie Bastiaansen (contentmanagement site en social media)
 • Goedzooi communicatie & marketing (vormgeving en beheer website)
 • Stephan Grilis (productie)
 • Marianne van Andel (ticketing en vrijwilligers)

Missie en Visie

Missie

De Cultuurnacht Breda belooft een avontuurlijke, verrassende culturele dwaaltocht in het donker door de stad.  Een dwaaltocht die het publiek in aanraking brengt met alle erkende en (nog) niet erkende kunstdisciplines.

Visie

Een breed, gevarieerd en nieuw publiek in contact brengen met verrassende cultuur op onverwachte plekken. Dat beoogt de Cultuurnacht Breda te bereiken. De Cultuurnacht Breda wil alle kunstdisciplines, kunstenaars, kunstinstellingen met elkaar en met diverse publieksgroepen verbinden en ontmoetingen stimuleren die makers en publiek buiten hun comfortzones plaatst. De Cultuurnacht Breda richt zich op professionele kunstbeoefenaars en amateurs.

Tijdens de Cultuurnacht Breda bieden de culturele organisaties en initiatieven een gevarieerd, verrassend en avontuurlijk programma op bekende en onbekende locaties in de stad. Verrassing is het centrale uitgangspunt. Dus geen ‘open huizen’ maar bijzonder programma dat alleen tijdens te cultuurnacht te beleven is.

De deelnemers en de cultuurnachtorganisatie zoeken naar onverwachte samenwerkingen. Door activiteiten op plaatsen die je daar niet verwacht, maar ook onverwachte samenwerkingsverbanden.

Hierdoor worden bezoekers in contact gebracht met plekken of kunstvormen die men anders niet snel bezoekt. Minstens zo belangrijk is dat publieksgroepen zich mengen en dat er meer samenwerking en verbinding ontstaat tussen de culturele organisaties in de stad.

Met een speciaal Kindercultuurnacht programma worden kinderen betrokken en geënthousiasmeerd tot cultuurparticipatie.

De Cultuurnacht Breda wordt gemaakt door de deelnemende organisaties en instellingen. De Cultuurnacht Breda organisatie ondersteunt, stimuleert verbinding en verrassing en draagt zorg voor de overkoepelende marketingcampagne.

De Cultuurnacht Breda wil met het laagdrempelige karakter van het evenement, de enthousiaste medewerking van alle deelnemers en zich verder ontwikkelende samenwerking met citymarketing, horeca en middenstand een gastvrij evenement zijn dat bijdraagt aan het profiel van Breda als stad die ‘het samen brengt’ en als beste binnenstad.

Zoeken