Openingsavond expositie: ‘Het verhaal over de Financiële crisis’

Nieuwe Veste

16:00 uur - 24:00 uur
Doorlopend

Voormalig bankier Owen de Vries vroeg Nieuwe Veste of hij zijn krantenknipselverzameling en cartoons over de financiële crisis mocht exposeren. Zijn verzoek gaf aanleiding om de crisis in een breder perspectief te plaatsen. De expositie informeert en vertelt in een aantal stappen het verhaal: wat is er gebeurd, hoe kon dit gebeuren, wat waren de gevolgen en is er iets veranderd? Daarnaast is te zien hoe de crisis de maatschappij raakte, hoe mensen wereldwijd reageerden en welke richting banken op moeten gaan. De rauwe emotie van de maatschappij staat lijnrecht tegenover de kille ratio van de bankiers. De expositie geeft ook voorbeelden van alternatieven voor het traditionele bankieren en biedt een keuzetool, de Eerlijke Bankwijzer aan. Vertrouwen, integriteit en de menselijke maat zijn daarbij leidend.

Kunstenaars zijn vaak de eerste in een samenleving die reageren op maatschappelijk ongenoegen. Daarom zijn er ook kunstwerken van Bredase kunstenaars te zien die reflecteren op het thema. Een aantal verenigden zich in 2018 in het kunstcollectief ’de aandeelhoudersvergadering’. Met dit collectief wordt een beweging in gang gezet die het maatschappelijk belang van de beeldende kunst voorop stelt en daarmee een barrière opwerpt als bescherming tegen het doorgeschoten kapitalisme. Het sluit aan op de vele bewegingen van burgers om de door geld gedomineerde maatschappij te bekritiseren.

Owen de Vries is zelfstandig bedrijfsadviseur in Breda. Hij werkte ruim 20 jaar in verschillende functies voor ABN AMRO bank en maakte daar ook de start van de financiële crisis mee. Hij is oprichter van de Kredietunie West-Brabant en schrijft nu een boek over integraal ondernemerschap.

De aandeelhoudersvergadering is een initiatief van Peter Bouwmans. Voor meer info: www.aandeelhoudersvergadering.nl

Genres:
Beeldende Kunst