BLASt

Ruimtelijke kwaliteit

Gedurende het hele jaar zal BLASt haar activiteiten in het teken stellen van de ruimtelijke kwaliteit van Breda. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat, nu de economische crisis is afgelopen, de stad zich opmaakt voor nieuwe uitdagingen. Nieuwe bouwopgave, klimaatadaptatie, nieuwe vervoerswijzen, energietransitie en de groei van het toerisme stellen nieuwe eisen aan hoe Breda functioneert en hoe het zich presenteert aan de bezoeker, de bewoners en de bedrijven. Tegelijkertijd constateert BLASt een afname in de zorg voor en betrokkenheid bij de kwaliteit van de stad, met als resultaat een verrommeling van de binnenstad. Initiatieven komen zowel vanuit bewoners, de gemeente als vanuit andere partijen die zich om de kwaliteit van de stad bekommeren.

Genre's met deze deelnemer: